Elin Tögenmark

Finance Officer at Faculty Offices, Office for Humanities and Social Sciences

Email:
elin.togenmark[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 1692
Mobile phone:
+46 70 4250036
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Finance Officer at Financial Administration and Procurement Division, UFV - Ekonomi

Email:
elin.togenmark[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 1692
Mobile phone:
+46 70 4250036
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Inom gruppen UFV-ekonomi består mina arbetsuppgifter tex av projektuppföljning-/analyser, bokföring och redovisning. Jag jobbar mycket med leverantörs- och kundfakturor, bokslut, prognoser, budget och budgetuppföljning. Jag arbetar med ekonomiadministration dels för Säkerhetsavdelningen och dels för Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, samt dess fakulteter.

Inom UFV-ekonomi har vi en gemensam epost-adress: ufvekonomi@uadm.uu.se

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Elin Tögenmark