Eric Cullhed

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Linguistics and Philology

Email:
Eric.Cullhed[AT-sign]lingfil.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 635
751 26 UPPSALA

Visiting researcher at Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

Visiting address:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala
Postal address:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag undervisar och forskar i antik grekiska.

Mitt huvudsakliga fokus har varit de homeriska diktverken Iliaden och Odysséen, och deras reception under de senaste 2700 åren.

Jag har breda intressen och har även forskat om exempelvis latinamerikansk poesi, estetik och filosofisk psykologi. Nyligen har jag börjat intressera mig för maskininlärning och restaurering av antika fragment.

En föreläsning om antik en av de äldsta alfabetiska inskrifterna och antik grekisk dans finns som video här.

Keywords: digital humanities aesthetics psykologi litteraturvetenskap aesthetic normativity emotion emotion psychology interpretation grekiska emotion theory världslitteratur digital humaniora values filologi grekisk och romersk litteratur litteratur ai and machine learning estetik

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

f. 1985
2007 fil.kand., latin, Stockholms universitet
2009 fil.kand. och fil.mag., grekiska, Uppsala universitet
2014 fil.dr., grekiska, Uppsala universitet
2018 docent i grekiska, Uppsala universitet

Anställningar
2021.03– Universitetslektor, grekiska, UU
2019.07– Pro Futura Scientia XIII Research Fellow, Swedish Collegium for Advanced study
2015.05–2019.06 Forskarassistent, grekiska, UU
2015.01–2015.04 Forskare, RJ projekt “Texte et récit à Byzance”, UU
2010.04–2014.12 Doktorand, grekiska, UU
2008.01–2009.08 Forskningsassistent, The Ars edendi Programme, SU
2006.08–2007.12 Amanuens, latin, SU

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Eric Cullhed