Claes Tängh Wrangel

Researcher and Acting Managing Director at Centre for Multidisciplinary Studies on Racism

Email:
claes.wrangel[AT-sign]cemfor.uu.se
Telephone:
+4618-471 2167
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, vån 3 hus 22

Postal address:
Box 511
751 20 Uppsala

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Claes Tängh Wrangels forskningsintressen rör säkerhetspolitikens roll och funktion i liberala samhällen tider av komplexitet och förändring, kännetecknade av både global terrorism och klimatförändringar. Hans avhandling undersökte hopp som politiskt begrepp och teknik. Kan hopp, ofta sedd som en strategi att hantera en okänd och osäker framtid, förändra vårt behov av säkerhet och kontroll?

Projekt: (i samarbete med University of Lapland, Finland): I sitt postdok-projekt Drömmen om automatiserad neurobiologisk krigsföring: Den amerikanska militären och framtidens krig studerar Claes den amerikanska militärens satsning på neurobiologisk forskning i kombination med AI-teknologi för att motverka radikalisering till våldsbejakande extremism.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Claes Tängh Wrangel