Anna Orrghen

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Art History

Email:
anna.orrghen[AT-sign]konstvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 2886
Visiting address:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postal address:
Box 630
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent och universitetslektor i konstvetenskap.

Studierektor för forskarutbildningarna i konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap.

Min forskning handlar om konst, teknik och vetenskap, med fokus på digital konst. Jag är särskilt intresserad av frågor som rör samarbeten mellan konstnärer, ingenjörer och vetenskapsmän, historiografi, produktion, reception och bevarande av digital konst.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Tidigare och pågående forskningsprojekt:

Digitala monument: Teknik, förgänglighet och minne i svensk offentlig konst, 1994–2015 (Vetenskapsrådet)

Förhandlingskonst: Konstnärer, vetenskapsmän och tekniker i samproduktion, Sverige 1967–2009 (Vetenskapsrådet)

Konstkritikens mediala villkor: En presshistorisk studie om mottagandet av nya medier i svensk konstkritik 1958–2004 (Ridderstads Stiftelse för historisk grafisk forskning och Wahlgrenska Stiftelsen)

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.