Malin Lindström

Deputy academy secretary at Planning Division, The Vice-Chancellors Office

Email:
malin.lindstrom[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 1811
Mobile phone:
+46 70 1679816
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
75105 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Akademisekretariatet ansvarar bland annat för administrativt stöd till konsistorium och universitetsledning samt universitetets gemensamma ledningsorgan.

Kontakta mig gärna om du har frågor kring rektors beslutssammanträde (RS), universitetsdirektörens beslutsmöte, prefekt- och dekaninternat, universitetets mål- och regelsamling och styrande dokument. Från och med våren -21 arbetar jag även med processen för intern styrning och kontroll (ISK).

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Malin Lindström