Martina Wolf-Arehult

Associated Researcher at Department of Medical Sciences, Child and Adolescent Psychiatry

Email:
martina.wolf[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och filosofie doktor. Associerad forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, liksom forskare på Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Keywords: ensamhet emotionellt instabilt personlighetssyndrom känsloreglering dialektisk beteendeterapi radically open dialektisk beteendeterapi treatment development

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Efter min examen i Uppsala arbetade jag cirka 14 år i Tyskland där jag disputerade (filosofie doktor) 2003 med professor Martin Hautzinger som handledare vid universitetet i Tübingen. Min avhandling handlade om utvecklingen av ett interaktivt datorbaserat självhjälpsprogram för social fobi. Min utbildning till legitimerad KBT-baserad psykoterapeut avslutade jag 2008 i Tübingen. Jag har även arbetat under cirka 15 år med implementering och utvärdering av Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid borderline personlighetssyndrom, liksom Radically open DBT (RO DBT) för patienter med anorexia nervosa. Sedan 2018 arbetar jag på Psykiatri Nordväst i Region Stockholm varav fyra år som sektionschef. Från februari 2023 har jag ett uppdrag som Samordnare av Nationell högspecialiserad vård (NHV) i region Stockholm (svåra ätstörningar och svårt självskadebeteende, barn respektive vuxna).

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utöver projekt som undersöker känsloreglering, personlighetsstilar och effekten av RO DBT (Akademiska sjukhuset, 2014-2018), bedriver jag aktuellt ett projekt som undersöker ensamhet hos icke-psykiatriska personer och psykiatriska patienter, liksom effektiviteten av digital färdighetsträning för patienter som lider av ensamhet (Region Stockholm).

Mina huvudsakliga forskningsämnen är emotionell instabilitet, känsloreglering, självskada och ätstörningar, DBT, RO DBT och ensamhet. Jag har ett särskilt intresse i att inkludera digitala verktyg i psykoterapeutiskt arbete.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Martina Wolf-Arehult