Emma Hovén

Researcher at Department of Women's and Children's Health, Physiotherapy and behavioral medicine

Email:
emma.hoven[AT-sign]kbh.uu.se
Visiting address:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
SE-752 37 Uppsala
Sweden
Postal address:
Akademiska sjukhuset
SE-751 85 Uppsala
Sweden

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning bedrivs framförallt inom det psyko-onkologiska forskningsfältet. Psykologisk ohälsa, psykosociala besvär, socioekonomiska konsekvenser och behov av stöd i samband med en cancerdiagnos är i fokus. Gemensamt för mina studier är att undersöka, förebygga och behandla psykosocial ohälsa hos patienter och anhöriga.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Emma Hovén