AnnaKarin Kriström

Education coordinator at Department of Game Design

Email:
annakarin.kristrom[AT-sign]speldesign.uu.se
Telephone:
+4618-471 8255
Mobile phone:
+46 73 4618174+46 498 108255
Visiting address:
Strandgatan 1b (Residenset)
621 57 VISBY
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Short presentation

From October 1 2021, I will be working at the Department of Game Design in Visby (Campus Gotland)

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Arbetsuppgifter vid Institutionen för speldesign.

Kursadministration

Administrativ service till studenter och lärare, så som:

  • Kursregistrering
  • Reservantagning
  • Diarieföring av studentärenden, exempelvis studieuppehåll, avbrott på program, individuella studieplaner
  • Uppdatering av institutionens kursutbud i universitetets utbildningsdatabas

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorsexamen i Litteraturvetenskap år 2006. Numera ej aktiv som forskare.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

AnnaKarin Kriström