Ulrika Dennerstedt

Human resources coordinator at Department of Scandinavian Languages, Administrator

Email:
ulrika.dennerstedt[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 1304
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som personalsamordnare på Institutionen för nordiska språk och det är både inspirerande och utmanande. Jag arbetar med HR-frågor och fungerar som stöd för ledningen och är också med i ledningsgruppen. Mina arbetsuppgifter består bl.a. av att handlägga och samordna anställningar, ledigheter och sjukskrivningar för våra olika verksamheter. Mycket av min arbetstid går till att besvara HR-frågor från personalen och vara kontaktperson mot bl.a. HR-avdelningen. Utredning, kvalitetsförbättring och uppföljning i olika ärenden ingår också i mina dagliga arbetsuppgifter. Jag bistår också doktoranderna med uträkningar av prolongationer. Jag har en fil. kand. från Linjen för personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ulrika Dennerstedt