Mikael Hansson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Mikael.Hansson[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7621
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

f. 1975
Jur. kand. (2001)
Jur. dr. (2010)

Interna uppdrag (nuvarande)

Studierektor för forskningen

Ordförande Arbetsgruppen för lika villkor

Kursföreståndare Arbetsrätt 30 hp

Ledamot Rådet för lika villkor

Ledamot Stipendienämnden

Interna uppdrag (tidigare)

Kursföreståndare terminskurs 2 2010-2014

Undervisning (i huvudsak)

Arbetsrätt 30 hp

Terminskurs 2

Intresseområden

Civilrätt, särskilt arbetsrätt.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Mikael Hansson