Magnus Ulväng

Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Magnus.Ulvang[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2041
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Professor

Keywords: professor

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Född: 1970

Jur kand 1997

Tingsnotarie vid Stockholms TR 1998-2000

Hovrättsfiskal vid Svea hovrätt 2000

Tingsfiskal, Stockholms tingsrätt 2001

Doktorand i straffrätt 2001-2005

Jur dr 2005

Docent i straffrätt 2006

Professor i straffrätt 2010

Gästforskare vid Old College, Universitet i Edinburgh, Skottland

Gästforskare vid Max Planck-institutet, Freiburg, Tyskland

Priser etc.

 • Heijnes stora rättsvetenskapliga pris 2014
 • Tore Alméns stipendium 2001
 • von Bahrs stipendium för bästa avhandling 2005
 • Utmärkelsen ”Årets lärare” 2006

Externa uppdrag

 • Ledamot i Kungliga Vetenskapssociteten
 • Generalsekreterare i Swedish Society for European Criminal Law (SECL) 2006-2012

 • Ledamot i redaktionsrådet för Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) (Danmark) 2006-
 • Styrelseledamot i Svenska kriminalistföreningen, 2006-
 • Ledamot i redaktionsrådet för Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (Norge) 2013-
 • Ledamot i redaktionsrådet för Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet (JT), 2006-2012
 • Ledamot i akademiska rådet, Juridisk publikation (JP)
 • Ledamot i valberedningen Svensk juristtidning (SvJT)

 • Expert i Påföljdsutredningen (SOU 2012:34)
 • Expert i Psykiatrilagsutredningen (SOU 2012:17)
 • Expert i Utredningen om skärpta straff för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18)
 • Expert i Narkotikastraffutredningen (SOU 2014:43)
 • Expert i Strafftidsutredningen (SOU 2016:18)
 • Expert i Häktnings- och restriktionsutredningen (SOU 2016:52)
 • Expert i Terroristbrottsutredningen (2017-2018)
 • Expert i Ungdomsreduktionsutredningen (2018)
 • Expert i referensgruppen för utredningen om organiserad förmögenhetsbrottslighet (2018)

 • Fakultetsopponent vid Jörn Jacobsens disputation, Juridiska fakulteten vid Bergens universitet (Norge) 2005
 • Fakultetsopponent vid Mårten Knuts disputation, Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet (Finland) 2010
 • Fakultetsopponent vid Jack Ågrens disputation, Juridiska fakulteten Stockholms universitet 2013
 • Ledamot i betygsnämnd vid Fredrik Andersson van Kesbeecks disputation, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2011
 • Ledamot i betygsnämnd vid Andreas Andersbergs disputation, Juridiska fakulteten vid Örebro universitet 2015
 • Sakkunnig i professorstillsättningsärende vid den juridiska fakulteten i Bergen (Norge) 2013

 • Författare till Kommentar till brottsbalken, Karnov, kap 1 och 25-34
 • Författare till fördjupad kommentar till brottsbalken, Lexino kap 1 och 25-34

Interna uppdrag

 • Ledamot i fakultetsnämnden
 • Ledamot i valberedningen
 • Ledamot i utbildningsutskottet
 • Ledamot i jämställdhetsgruppen
 • Vice ordf. i doktorandrådet

 • Huvudhandledare för Johan Bucht (disputerad 2011)
 • Huvudhandledare för Erik Svensson (disputerad 2016)
 • Huvudhandledare för Gustaf Almqvist (disputerad 2021)
 • Huvudhandledare för Jenny Samuelsson Kääntä
 • Huvudhandledare för Thomas Pettersson
 • Huvudhandledare för Miriam Ingesson 2018
 • Biträdande handledare för Magnus Gulliksson

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Magnus Ulväng