Marie Chajara Svensson

Communications officer at Department of Mathematics

Email:
marie.chajara.svensson[AT-sign]math.uu.se
Telephone:
+4618-471 7263
Visiting address:
Room ÅNG 14204 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 480
751 06 UPPSALA

Keywords: kommunikation extern webb utbildningsinformation nyheter studentrekrytering intern webb klarspråk webbplatsansvarig studentinformation

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Marie Chajara Svensson