Olof Wilske

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Olof.Wilske[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2065
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
SE-621 57 Visby
Sweden
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
SE-621 67 Visby
Sweden

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är sedan 2020 universitetslektor i konstitutionell rätt.

Min huvudsakliga undervisning bedrivs på Juridiskt grundår vid Campus Gotland. Jag undervisar även på olika fördjupningskurser i Uppsala.

Mina forskningsintressen finns inom den konstitutionella rätten i vid mening, gärna med kontaktytor mot andra ämnen i eller utanför det rättsvetenskapliga området.

Jag disputerade 2009 på en avhandling om domarrollen och arbetade under åren 2009-2019 vid Riksdagens utredningstjänst och Statskontoret.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Olof Wilske