Lena Zetterberg

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Women's and Children's Health, Physiotherapy and behavioral medicine

Email:
lena.zetterberg[AT-sign]neuro.uu.se
Telephone:
+4618-471 4766
Visiting address:
Room BMC C2:2 BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 593
751 24 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Studierektor, Docent, Klinisk lektor, Leg. fysioterapeut, Specialist i neurologisk fysioterapi

Academic merits: MD PhD

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är klinisk lektor i fysioterapi vilket innebär att jag delar min tjänst mellan att undervisa, forska samt vara klinisk fysioterapeut.

Framför allt arbetar jag dock som studierektor för hela fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet.

Min kliniska del av min tjänst gör jag på neurologavdelningen 85 D på Akademiska sjuhuset. Mina forskningsprojekt omfattar i nuläget fysisk aktivitet och aktivitetshinder vid dystoni och stroke samt smärta vid motorneurosjukdomen ALS. Min undervisning innebär att hålla lektioner och seminarier i olika kurser och handledning och examination av examensarbeten på grund och avancerad nivå.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Lena Zetterberg