Kaj Århem

Affiliated Researcher at Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology; Affiliated

Email:
kaj.arhem[AT-sign]antro.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H
Postal address:
Box 631
751 26 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är emeritusprofessor i socialantropologi vid Göteborgs universitet och sedan 2018 anknuten som forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Min forskning rör främst urbefolkningar i olika delar av världen och spänner tematiskt över ett brett fält från miljöantropologi och social organisation till religions- och symbolantropologi. Jag har bedrivit fältforskning i Amazonområdet, Östafrika och Vietnams högländer.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har bedrivit fältforskning i Amazonområdet, Östafrika och Vietnams högländer. Förutom ett stort antal artiklar och bidrag till samlingsvolymer har jag skrivit flera böcker och redigerat samlingsvolymer, inklusive: Den antropologiska erfarenheten (Carlsons); Pastoral man in the Garden of Eden (NAI); Ethnographic Puzzles (Athlone); Makuna: portrait of an Amazonian people (Smithsonian); och Animism in Southeast Asia (tillsammans med G. Sprenger; Routledge). Jag är ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien och medlem av den vetenskapliga redaktionskommittén för HAU: Journal of Ethnographic Theory.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Kaj Århem