Annika Nittmar

Education coordinator at Human Resources Division, Unit for HR strategies

Email:
annika.nittmar[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 6852
Mobile phone:
+46 70 4250434
Visiting address:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildningssamordnare med uppdrag att koordinerar och följa upp planeringen av prefekt- och chefsprogram, prefektseminarier och övriga utvecklingsinsatser riktade till chefer med personalansvar samt kompetensutveckling riktad till den verksamhetsnära HR-funktionen.

Keywords: kompetensutveckling chefsprogram chefsutbildning chefskurs prefektprogram prefektutbildning prefektseminarium utbildningssamordning vhr verksamhetsnära hr-funktion

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Annika Nittmar