Lena Peterson

Professor emeritus at Department of Scandinavian Languages

Email:
lena.peterson[AT-sign]nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsintressen

Runor och namn.

Tryckta publikationer

Se publikationslista i DiVA samt Jan Axelson: Lena Petersons tryckta skrifter 1974-1998. I: Runor och namn. Hyllningsskrift till Lena Peterson den 27 januari 1999. Red. av Lennart Elmevik & Svante Strandberg (huvudred.) samt Eva Brylla, Mats Wahlberg & Henrik Williams. Uppsala 1999. (Namn och samhälle 10.) S. 147-158.

Medutgivare av Studia anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning 1983–2010.

Medutgivare av Runrön. Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet sedan 1989.

Webbpublikationer

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Lena Peterson