13.1 Institutionen för ABM

Studierektor forskarnivå: Isto Huvila, 3420
Studierektor grundnivå och avancerad nivå:
administrativa frågor, Christer Eld, 3388
pedagogiska frågor, Anne-Christine Norlén, 2217

Kontakt

Besöksadress
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, 752 38 Uppsala
Postadress
Box 625, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2292
Fax
018-471 3480
Webbplats
http://www.abm.uu.se/
Prefekt/motsv
Åse Hedemark 018-471 2598
Stf. prefekt
Reine Rydén 018-471 1571
Studierektor grundnivå
Christer Eld 018-471 3388
Anne-Christine Norlén 018-471 2217
Studierektor avancerad nivå
Christer Eld 018-471 3388
Anne-Christine Norlén 018-471 2217
Studierektor forskarnivå
Isto Huvila 018-471 3420
Studievägledare
Görel Tunerlöv 018-471 2292
Personaladministration
Emma Molin Eksell 018-471 7734

Anställda och övriga verksamma