40.10.3 Varumottagning/vaktmästeri

Ingår som en del av Rudbecklaboratoriet

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 20,
Postadress
Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala
Telefonnummer
018-471 4846

Anställda och övriga verksamma