40.10.2 Diskavdelningen

Ingår som en del av Rudbecklaboratoriet

Kontakt

Besöksadress
Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 20,
Postadress
Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 4862

Anställda och övriga verksamma