2.7 Samverkansgruppen för studentfrågor

ordförande: rektor
prorektor
universitetsdirektören
biträdande universitetsdirektören
kommunikationsdirektören
överbibliotekarien
ordförande och vice ordförande i respektive studentkår
ordförande i doktorandnämnden
Curatorum curatorum
Custos pecuniae

Sekreterare: avdelningschef Karin Apelgren