2.2 Disciplinnämnden

Ordförande: rektor Anders Hagfeldt

Ledamöter: f.d. hovrättspresident Erik Brattgård, universitetsadjunkt Francoise Raffalli-Mathieu, stud. Adam Rämmal, stud. Anton Josefsson

Suppleanter: prorektor Coco Norén, chefsåklagare Eva-Lotta Johansson, universitetslektor Christer Larsson, stud. Faris Devic, stud Sofia Falk

Sekreterare: universitetsjurist Magnus Hallberg, universitetsjurist Mattias Wande.

HT23/VT24