2.6 Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor

Den centrala samverkansgruppen för arbetsmiljö (SVAM) utgör universitetets skyddskommitté. En skyddskommitté ska enligt arbetsmiljölagen finnas vid varje arbetsplats med över femtio anställda. SVAM träffas cirka sex gånger per år i samverkan om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan inte ett beslutande organ vid universitetet.
Gruppens nuvarande sammansättning:
ordförande: HR-direktören
byggnadsdirektör
överbibliotekarien
vice ordförande i områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
vice ordförande i områdesnämnden för medicin och farmaci
vice ordförande i områdesnämnden för teknik och naturvetenskap

Sex ledamöter utses av arbetstagarna varav en är huvudskyddsombudet. Tre ledamöter utses av studenterna.
Sekreterare: Johanna Sandström, administrativ samordnare