35.2.6 Mikrobiologi och immunologi

Ingår som en del av Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ämnesföreträdare/programansvarig: Fredrik Söderbom, 018-471 4901

Kontakt

Besöksadress
Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 596, 751 24 Uppsala
Telefonnummer
018-471 4565
Fax
018-530396
Webbplats
http://www.icm.uu.se

Anställda och övriga verksamma