31.1.2 Beräkningsvetenskap

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Emanuel Rubensson

Kontakt

Besöksadress
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma