31.1.6.1 Datavetenskapens didaktik

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Bitr. avdelningsföreståndare: Aletta Nylén

Kontakt

Besöksadress
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma