31.1.6.2 Människa-Maskininteraktion

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Bitr. avdelningsföreståndare: Jessica Lindblom

Kontakt

Besöksadress
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma