31.1.6.3 Bildanalys

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Ida-Maria Sintorn

Kontakt

Besöksadress
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma