31.1.6 Vi3

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Ida-Maria Sintorn
Bitr avdelningsföreståndare: Åsa Cajander
Bitr avdelningsföreståndare: Aletta Nylén

Kontakt

Besöksadress
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA