31.1.9 UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science (UPPMAX) är ett regionalt centrum för högpresterande datorsystem och högprestandaberäkningar (HPC). UPPMAX är ett av de centra som finns inom det nationella metacentret Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Finansieras av Uppsala universitet och SNIC.


Teknisk koordinator: Carl Nettelblad
Ekonomifrågor: Wiola Öhlund
Datorhallsansvarig: Jessica Nettelblad

Kontakt

Besöksadress
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2768
E-post
directoruppmax.uu.se
Webbplats
http://www.uppmax.uu.se/
Föreståndare
Elisabeth Larsson

Anställda och övriga verksamma