31.1.3 Datalogi

Ingår som en del av Institutionen för informationsteknologi

Avdelningsföreståndare: Joachim Parrow

Kontakt

Besöksadress
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 337, 751 05 UPPSALA
Studierektor
Tjark Weber 018-471 1099

Anställda och övriga verksamma