31.1 Institutionen för informationsteknologi

Kontakt

Registrator:registrator@it.uu.se
IT-kansli (grundutbildningsfrågor): 7604; fax: 471 6289; IT-kansli@it.uu.se
Forskarutbindningsadministration: administration-phd-studies@it.uu.se
Forskningsprefekt: Pierre Flener, 1028
Utbildningsprefekt: Tobias Wrigstad, 1072
Studierektor för forskarutbildningen: Ingela Nyström, 3470
Exjobbssamordnare: exjobb@it.uu.se
Lokalbokning: Ulrika Jaresund, 2969
LäsIT: lesit@it.uu.se

Programansvarig/Program Director
Kandidatprogrammet i datavetenskap:
Johannes Borgström univ.lektor, 3165

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi:
Lars-Åke Nordén, univ.lektor, 2781