41.1 Skrivsalar

Polacksbacken, Lägerhyddsvägen:
hus 5, skrivsal tel 5721, fax 1951

Bergsbrunnagatan 15:
sal 1 tel 7441, sal 2 tel 7442, personalrum tel 7444, fax 7445

Fyrislundsgatan 80:
sal 1201 tel 7446, sal 1208 tel 7447, personalrum tel 7448, fax 7449

BMC:
sal B10:1 tel 4964, sal B10:2 tel 4965, sal B1:3 tel 7450, sal A3:204a tel 7452, 7454, personalrum tel 7453, fax 7451

Ekonomikum:
skrivsal tel 1689

Magistern, Dag Hammarskjölds väg 31:
skrivsal tel 7498, fax 7499