Café Olof

Ingår som en del av Restauranger vid universitetet

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds v. 20, Rudbecklaboratoriet
Postadress
751 85 UPPSALA
Fax
018-103012
E-post
infocafeolof.se
Webbplats
http://www.cafeolof.se