Rullan

Ingår som en del av Restauranger vid universitetet

Kontakt

Besöksadress
Polacksbacken, ITC
Postadress
Lägerhyddsv. 2, hus 7, 752 37 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1071
E-post
infomatikum.se
Webbplats
http://www.matikum.se