Matikum

Ingår som en del av Restauranger vid universitetet

Kontakt

Besöksadress
Engelska Parken. Humanistiskt centrum
Postadress
Lägerhyddsv. 2, hus 7, 752 37 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 3400
E-post
infomatikum.se
Webbplats
http://www.matikum.se