47.4 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

Kontakt

Besöksadress
Kyrkogårdsg. 6
Postadress
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 7070
E-post
ifauifau.uu.se
Webbplats
http://www.ifau.se

Anställda och övriga verksamma