15.5 Institutionen för informatik och media

Om du har frågor om antagning, registrering, studieintyg, schema, studieuppehåll, tentamen och andra praktiska frågor som rör dina studier vid informatik och media kontaktar du kursadministrationen.

Kurser med studieort Uppsala samt sommarkurser, kontakta info@im.uu.se

Kurser med studieort Visby eller distanskurser, kontakta studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Ämnesansvariga studierektorer:
(för kontaktuppgifter se nedan under rubriken Studierektor)

Jakob Bandelin, informationssystem, Campus Gotland, Visby
Thomas Ejnefjäll, informationssystem, Ekonomikum, Uppsala
Daniel Lövgren, medie- och kommunikationsvetenskap
Henrik Åhman, människa-datorinteraktion

Kontakt

Besöksadress
Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1011018-471 1010
E-post
infoim.uu.se
Webbplats
http://www.im.uu.se/

Anställda och övriga verksamma