1.5 Dekaner och prodekaner

Teologiska fakulteten
Professor Cecilia Wejryd, dekan
professor Kajsa Ahlstrand, prodekan

Juridiska fakulteten
Professor Anna Singer, dekan
Professor Anna Jonsson Cornell, prodekan
Professor Joel Samuelsson, prodekan

Historisk-filosofiska fakulteten
Professor Erik Lindberg, dekan
Professor Torbjörn Gustafsson Chorell, prodekan
Professor Paula Henrikson, prodekan

Språkvetenskapliga fakulteten
Professor David Håkansson, dekan
Universitetslektor Sofia Ahlberg, prodekan

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Professor Joakim Palme, dekan
Professor Annika Waern, prodekan
Professor Peter Juslin

Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Professor Esbjörn Larsson, dekan
Professor Jenny Wiksten Folkeryd, prodekan

Medicinska fakulteten
Professor Karin Forsberg Nilsson, dekan
Professor Pernilla Åsenlöf, prodekan
Professor Matts Olovsson, prodekan för utbildning på grund/avancerad nivå

Farmaceutiska fakulteten
Professor Mathias Hallberg, dekan
Universitetslektor Anja Sandström, prodekan utbildning på grund/avancerad nivå

Medicinska och Farmaceutiska fakulteterna
Professor Anders Backlund, prodekan för utbildning på forskarnivå
Professor Karl Michaëlsson, prodekan för infrastruktur
Professor Christel Bergström, prodekan för samverkan

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Professor Johan Tysk, dekan
Professor Marcus Lindahl, prodekan för samverkan
Universitetslektor Cecilia Johansson, prodekan för utbildning
Professor Anna Qvarnström, prodekan för forskning

Matematisk-datavetenskapliga sektionen
Professor Joachim Parrow, sektionsdekan

Fysiska sektionen
Professor Gabriella Andersson, sektionsdekan

Tekniska sektionen
Professor Cecilia Persson, sektionsdekan

Kemiska sektionen
Professor Peter Lindblad, sektionsdekan

Biologiska sektionen
Professor Staffan Svärd, sektionsdekan

Geovetenskapliga sektionen
Professor Auli Niemi, sektionsdekan