21.7.4 Klinisk neurofysiologi

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20, 75237 UPPSALA
Postadress
Rudbecklaboratoriet C11, Dag Hammarsköldsv 20, 75237 UPPSALA
Fax
018-556106
Webbplats
https://www.medsci.uu.se/forskning/klinisk-neurofysiologi/

Anställda och övriga verksamma