21.7.30 Klinisk fysiologi

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Ämnesföreträdare: Andrei Malinovschi, 611 4291

Kontakt

Besöksadress
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 3 tr
Postadress
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA
Fax
018-611 4153
Webbplats
http://www.medsci.uu.se/forskning/klinisk-fysiologi/

Anställda och övriga verksamma