21.7.10 Array och analysfaciliteten

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3, 750 03 Uppsala
Postadress
Box 3056, 750 03 Uppsala
Webbplats
http://www.medsci.uu.se/array-och-analys-faciliteten/

Anställda och övriga verksamma