21.7.33 Molekylär epidemiologi

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress
Epihubben, MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, bv, 751 85 Uppsala
Postadress
EpiHubben, MTC-huset, 751 85 Uppsala
Webbplats
http://www.medsci.uu.se/forskning/molekylar-epidemiologi/

Anställda och övriga verksamma