21.7.19 Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress
Akademiska sjukhuset, ingång 61,
Postadress
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 751 85 Uppsala
Webbplats
http://www.medsci.uu.se/forskning/Cancer/Cancerfarmakologi+och+ber%C3%A4kningsmedicin/
Forskningsledare
Rolf Larsson 018-611 5098

Anställda och övriga verksamma