21.7.17 Arbets- och miljömedicin

Ingår som en del av Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 60, 752 37 UPPSALA
Postadress
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer
018-611 3642018-611 3643
Fax
018-519978
Webbplats
http://www.medsci.uu.se/forskning/arbetsmilj-medicin/

Anställda och övriga verksamma