21.3.15 Molekylär avbildning och medicinsk fysik

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr,
Postadress
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr, 751 85 UPPSALA
Forskningsledare
Mark Lubberink 018-611 9644

Anställda och övriga verksamma