21.3.8 Medicinsk epidemiologi

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Epihubben är ett nätverk för epidemiologisk forskning inom Vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet

Kontakt

Besöksadress
Epihubben, Dag Hammarskjölds väg 14 B, 75185 Uppsala
Postadress
Epihubben, MTC-huset, 75185 Uppsala
Forskningsledare
Karl Michaëlsson 018-611 9545

Anställda och övriga verksamma