21.3.4 Experimentell kirurgi

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress
Rudbecklaboratoriet, Hus R3, BV, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 UPPSALA
Postadress
Rudbecklaboratoriet, Hus R3, BV, Dag Hammarskjölds väg 20, 751 85 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma