21.3.21.6 Medicinhistoriska Museet

Ingår som en del av Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kontakt

Besöksadress
Eva Lagerwalls Väg 8, 75643 Uppsala
Postadress
Eva Lagerwalls Väg 8, 75643 Uppsala
Telefonnummer
018-611 2610
E-post
infomhm.uu.se
Museichef
Urban Josefsson

Anställda och övriga verksamma