21.4.9 Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kontakt

Besöksadress
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr, 752 37 Uppsala
Postadress
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
E-post
kbhkbh.uu.se
Webbplats
http://www.kbh.uu.se/Forskning/internationell-kvinno-och-modrahalsovard-migration/

Anställda och övriga verksamma